All posts filed under: Portfolio: Illustrator

Where I Roam: Kyoto & Nara

ภาพวาดสีน้ำสถานที่ต่างๆของเมืองเกียวโตและนารา มีแต่วิวจ้ะ เพราะคนไม่สวยเท่าวิว วาดและระบายเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้ว เก็บมาเรื่อย

London’s brick wall of a building

ตึกในย่านพอททอเบลโล่ ในกรุงลอนดอนค่ะ งามงดไปทั่งถิ่น เก็บภาพมาจน โอ้โห นึกว่าเป็นสถาปนิก 55 แล้วจะเติมอีกเรื่อยๆเน้อ สวยจริงจัง